تحقیق و توسعه

  • درباره ما
  • ثبت پروپوزال
  • آیین نامه

تماس با ما

آدرس : ایران ، سمنان ، شاهرود ، بلوار شهید بهشتی ، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

شماره تماس : 5-02332394041                دورنگار : 02332394095

ایمیل شرکت : alborz@eacmco.ir

 

اعضای کمیته تحقیق :

1- کرامت قنبری تیلمی

2- جواد تجری

3- مهدی طاهری

4- امیر یوسفی

5- سید محمد علی حسینی

6- مسعود جلالی

مدیر تحقیق و توسعه :

آقای مهدی طاهری

ایمیل : info.gold52@gmail.com                       شماره داخلی : 286

اهداف :

  – بهبود شرایط زیست محیطی

  – کاهش ضایعات و دستیابی به فرآیند بازیافت آنها

  – ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی

  – بهبود فرآیندهای تولید

  – حل مشکلات خط تولید

  – کاهش هزینه های تولید از طریق اصلاح فعالیت ها و بهبود روشها

  – افزایش بهره وری

  – کاهش مصرف انرژی

  – شناسایی بازار مصرف و ایجاد بازارهای جدید

  – تغییر و اصلاح و گسترش الگوی مصرف محصولات زغالسنگی

  – مطالعه و بررسی و توصیه برنامه های توسعه کمی و کیفی کارخانه

  – بهبود نظام برنامه ریزی منابع انسانی

  – ارتقاء سطح علمی کارکنان و آگاهی از دانش و فن آوری روز در صنعت زغالسنگ

  – افزایش ایمنی و بهداشت شغلی در کلیه قسمت ها

  • فایل ها را به اینجا بکشید