, نویسنده در

اولین جلسه هیأت مدیره شرکت در منطقه معدنی تخت برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره شرکت در منطقه معدنی تخت برگزار شد

دیدار جمعی از پیشکسوتان رسانه شاهرود با مدیرعامل شرکت

دیدار جمعی از پیشکسوتان رسانه شاهرود با مدیرعامل شرکت

افتتاحیه پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران در دانشگاه صنعتی شاهرود

افتتاحیه پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران در دانشگاه صنعتی شاهرود

دیدار مدیرعامل شرکت با نماینده منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دیدار مدیرعامل شرکت با نماینده منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

نشست صمیمانه مدیر تولید سریال سلمان فارسی با مدیرعامل شرکت

نشست صمیمانه مدیر تولید سریال سلمان فارسی با مدیرعامل شرکت

تقدیراز رئیس روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

تقدیراز رئیس روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

بازدید مدیرعامل شرکت از منطقه معدنی رضی

بازدید مدیرعامل شرکت از منطقه معدنی رضی

بازدید مدیرعامل شرکت از منطقه معدنی تخت

بازدید مدیرعامل شرکت از منطقه معدنی تخت

خداحافظی مهندس شریف با خانواده بزرگ البرز شرقی

خداحافظی مهندس شریف با خانواده بزرگ البرز شرقی

بازدید مهندس براتی  از منطقه معدنی طزره

بازدید مهندس براتی از منطقه معدنی طزره