امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شرکت زغالسنگ البرز شرقی در سال 1349 آغاز به کار نمود، حوزه فعالیت این شرکت در شرق سلسله جبال البرز بوده که درکنار معادن حوزه مرکزی البرز و کرمان تحت پوشش شرکت ملی ذوب آهن ایران قرار داشت.

 عمده فعالیت های شرکت شامل اکتشاف ، بهره برداری ازمعادن و فرآوری زغالسنگ جهت تامین بخشی از کنسانتره مورد نیاز ذوب آهن اصفهان است.
با گسترش فعالیت معادن زغال‌سنگ، لزوم تأسیس شرکت‌های مستقل در این حوزه‌ی احساس شد و این شرکت متولی اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری زغال‌سنگ در حوزه‌ی شرق سلسله جبال البرز گردید.

شرکت زغالسنگ البرز شرقی در سال 1349 آغاز به کار نمود، حوزه فعالیت این شرکت در شرق سلسله جبال البرز بوده که درکنار معادن حوزه مرکزی البرز و کرمان تحت پوشش شرکت ملی ذوب آهن ایران قرار داشت.

 عمده فعالیت های شرکت شامل اکتشاف ، بهره برداری ازمعادن و فرآوری زغالسنگ جهت تامین بخشی از کنسانتره مورد نیاز ذوب آهن اصفهان است.
با گسترش فعالیت معادن زغال‌سنگ، لزوم تأسیس شرکت‌های مستقل در این حوزه‌ی احساس شد و این شرکت متولی اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری زغال‌سنگ در حوزه‌ی شرق سلسله جبال البرز گردید.

ماهنامه معدنکار

آرشیو شماره های منتشر شده

مسابقه

آرشیو مسابقات شرکت

روابط عمومی

دسترسی به اطلاعات تماس

اطلاعیه

آرشیو اطلاعیه های شرکت

نظرسنجی

از کارکنان شرکت

ماهنامه معدنکار

آرشیو شماره های منتشر شده

مسابقه

آرشیو مسابقات شرکت

روابط عمومی

دسترسی به اطلاعات تماس

اطلاعیه

آرشیو اطلاعیه های شرکت

نظرسنجی

از کارکنان شرکت

آمار کنسانتره تولیدی

----------------------------------------

هیچ داده ای یافت نشد

نفر پرسنل
0
تن زغالسنگ کنسانتره در سال
تولید 0

یکی از فعالترین و تاثیرگذار ترین بنگاههای اقتصادی منطقه در تولید زغالسنگ

نفر پرسنل
0
تن زغالسنگ کنسانتره در سال
تولید 0

یکی از فعالترین و تاثیرگذار ترین بنگاههای اقتصادی منطقه در تولید زغالسنگ