امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مزایده

برای دانلود فایل مناقصه ها ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید .

در این جدول فقط متن اضافه می شود .

تاریخ انقضاعنواندانلود فایل

در این جدول کد دانلود اضافه می شود

تجدید مزایده عمومی فروش محصول کم عیار دپو شده واقع در مجاورت کارخانه زغالشویی به میزان تقریبی ۹ میلیون تن

مزایده عمومی فروش محصول کم عیار دپو شده واقع در مجاورت کارخانه زغالشویی به میزان تقریبی ۹ میلیون تن

فروش ضایعات فلزی اعم از ویژه، درجه ،۱ ،۲ ۳ و سبک به میزان تقریبی ۱۵۰ تن

اصلاحیه فروش شاسی لودر ولوو ۱۲۰HVL به همراه لوازم گیربکس، موتور و دیفرانسیل و
متعلقات موجود

فروش حدود ۲۵۰ تن ضایعات آهنی ویژه و درجه یک با تلرانس ۳۰ ٪