امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تماس با ما

حوزه مدیر عامل و معاونین شرکت
عنوانتلفن تماس
مدیر عامل ۰۲۳
معاون معدنی و بهره برداری ۰۲۳
معاون مالی، بازرگانی و منابع انسانی ۰۲۳
مدیر حراست ۰۲۳