امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

تماس با ما

حوزه مدیر عامل و معاونین شرکت
عنوانتلفن تماس
مدیر عامل 023
معاون معدنی و بهره برداری 023
معاون مالی، بازرگانی و منابع انسانی 023
مدیر حراست 023