امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

المان پست اسلایدر

پیام  سرپرست شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس

پیام سرپرست شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس

موکب شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی پذیرای زوار امام رضا(ع)

موکب شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی پذیرای زوار امام رضا(ع)

اعزام هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل حادثه تونل رزمجا معدن طزره

اعزام هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل حادثه تونل رزمجا معدن طزره

ادای احترام نماینده شهرستان‌های شاهرودومیامی به جان‌باختگان سانحه دلخراش معدن طزره

ادای احترام نماینده شهرستان‌های شاهرودومیامی به جان‌باختگان سانحه دلخراش معدن طزره

پیام تسلیت مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به مناسبت درگذشت معدنکاران معدن طزره

پیام تسلیت مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به مناسبت درگذشت معدنکاران معدن طزره

تشییع پیکر پاک جانباختگان جبهه کار وتولید در دو استان

تشییع پیکر پاک جانباختگان جبهه کار وتولید در دو استان

پیام  سرپرست شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس

پیام سرپرست شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس

موکب شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی پذیرای زوار امام رضا(ع)

موکب شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی پذیرای زوار امام رضا(ع)

اعزام هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل حادثه تونل رزمجا معدن طزره

اعزام هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل حادثه تونل رزمجا معدن طزره

ادای احترام نماینده شهرستان‌های شاهرودومیامی به جان‌باختگان سانحه دلخراش معدن طزره

ادای احترام نماینده شهرستان‌های شاهرودومیامی به جان‌باختگان سانحه دلخراش معدن طزره

پیام تسلیت مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به مناسبت درگذشت معدنکاران معدن طزره

پیام تسلیت مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به مناسبت درگذشت معدنکاران معدن طزره

تشییع پیکر پاک جانباختگان جبهه کار وتولید در دو استان

تشییع پیکر پاک جانباختگان جبهه کار وتولید در دو استان

پیام  سرپرست شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس

پیام سرپرست شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی به مناسبت هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس

موکب شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی پذیرای زوار امام رضا(ع)

موکب شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی پذیرای زوار امام رضا(ع)

اعزام هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل حادثه تونل رزمجا معدن طزره

اعزام هیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل حادثه تونل رزمجا معدن طزره

ادای احترام نماینده شهرستان‌های شاهرودومیامی به جان‌باختگان سانحه دلخراش معدن طزره

ادای احترام نماینده شهرستان‌های شاهرودومیامی به جان‌باختگان سانحه دلخراش معدن طزره

پیام تسلیت مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به مناسبت درگذشت معدنکاران معدن طزره

پیام تسلیت مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، به مناسبت درگذشت معدنکاران معدن طزره

تشییع پیکر پاک جانباختگان جبهه کار وتولید در دو استان

تشییع پیکر پاک جانباختگان جبهه کار وتولید در دو استان