امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

شهیدحسن هدایتی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

حسن هدایتی

محمد ابراهیم

ملک چهارم

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۴/۱۱/۲۱

فاو اروند رود

والفجر ۸

اصابت ترکش به سر

مختصری از وصیت نامه

                                                  

گالری تصاویر