امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

سید حسین  سید مومنی

سید علی

۱۳۳۱/۰۷/۰۹

روستای هفت تنان سلطانیه دامغان

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۰/۱۱/۲۲

تنگه چزابه 

پدافندی

اصابت ترکش خمپاره

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر