امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

شهیدعلی محمدی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

علی محمدی

جعفر

۱۳۲۳/۹/۲۴

شاهرود- روستای  ابرسج

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۳/۱۲/۲۴

شرق دجله

بدر

اصابت ترکش

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر