امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

علی محمد رضایی ابر

1322/01/04

روستای ابر

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1364/11/21

اروند رود-جزیره بوارین

 والفجر8

اصابت تیر مستقیم سر و کمر (تفحصی)

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر