امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

علی مردان دهقان

محمد علی

۱۳۳۳/۰۲/۱۵

 شاهرودروستای شاهکوه سفلی

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۴/۱۱/۲۱

 اروند رود-جزیره بوارین

والفجر۸

اصابت گولوله (تفحصص)

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر