امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمدعلی صداقتی

علی اصغر

۱۳۳۲/۰۳/۰۴

 شاهرود

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۲/۱۲/۲۱

جزیره مجنون

خیبر

اصابت ترکش خمپاره

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر