امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمد  حبیبی

عبدالحسین

۱۳۳۲/۰۳/۰۱

روستای ورزن دامغان

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۱/۰۴/۰۴

ایلام 

پدافندی

مفقود الجسد

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر