امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمد حسن حسین پور

 یدالله

1330/10/04

روستای پرو

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1361/02/10

جاده اهواز خرمشهر

بیت المقدس

جراحات وارده

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر