امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمد عمیدی

 محمود

۱۳۲۴/۰۱/۰۹

شاهرود

 کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۷/۰۵/۰۵

تنگه چهارزبر

مرصاد

اصابت گلوله

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر