امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

مرتضی دوانلو

حسین خان

1334/03/11

رامیان

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1365/01/15

فاو

والفجر 8

اصابت گلوله 

مختصری از وصیت نامه

بعضی حرفها آنقدر بزرگند که گاهی کلمات نمی توانند بار امانتشان را به دوش بکشند کلمات عظمت آنهارا می شکنند و کوچکشان میکند ،اما بعضی وقتها باید بعضی معانی و احساسات کوچک شوند در حداندازه فهم انسانها .
جدای از کشتن و کشته شدن ، نیستی و نابودی ، سیاهی و تباهی وآوارگی و بی خانمانی که در همه جنگها وجود دارد ، دفاع مقدس سرزمین ما چیزهای دیگری هم داشت ،چیزهایی از جنس همان حرفها و معانی و احساسات ،حکایتهایی داشت از مردانی ازجنس بلور و ویا ازجنس آذرخش ،فرقی نمی کند ، اما حکایت همین مردان دارد کم کم در غبار غفلت وغفلت زدگی گم میشود آنقدر سرگرم زندگی شده ایم که یادمان رفته این آسایش ماحصل سختی ها و ازجان گذشتگیهای چه کسانی است و یا اینکه در این پاسداشت دچار روزمرگی شده ایم و از آنها جز نامی از سر تکرار برلبان عده ای جاری نیست بدون توجه به اینکه آرمانشان چه بود و برای چه جنگیدند، که البته نجنگیدند که دفاع کردند از سرزمین و عزت و آبرو و شرف انسانی و اسلامیشان.
کسانی که زمانی دشمن کمر به نابودیشان بسته بود حالا همان دشمن ازدری دیگر و با نقابی بر چهره وارد شده تا فرهنگ و مرام و روش وحتی یاد آنها را نابود کند و ازذهن مردمان این سرزمین پاک کند ، چراکه یاد آنها حالا خطرناک تر از خود آنان است .
برآنیم تا نگذاریم پرده ضخیم فراموشی بر یاد و خاطرات و آرمانهای آنان کشیده شود و میخواهیم یاد نسلی را دوباره زنده کنیم که وجود خویش را تقدیم حیات وآسایش مردمان این سرزمین کردند .
اماتو که می خوانی اینها را یادت باشد بعضی چیزها آنقدر بزرگند و تکرار ناپذیر که نه تنها کلمات و معانی بلکه ماهم از کشیدن بار امانتشان بر دوش ناتوانیم .
اما بعضی وقتها باید کوچک شدننشان را قبول کرد و آن معانی و مفاهیم را با همین کلمات دم دستی بیان کرد تا درخور فهم و اندازه ما شود باشد که مقبول افتد . ..

گالری تصاویر