امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

مهدی عباسپور

سیف ا..

1339/08/01

حسین آباد

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1367/05/05

اشنویه

پدافندی

اصابت گلوله به پهلو راست

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر