امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

یدالله شاه حسینی

رمضان

1326/01/17

روستای میغان

کارگر

متاهل

رزمنده

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1360/04/05

مریوان

پدافندی

انفجار مین  -تفحصی

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر