امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

علی اکبر رئیسی

ذبیح ا..

1329/11/13

شاهرود

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1360/12/29

دشت عباس

 پدافندی

اصابت ترکش

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر