امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

مسئولیت : 

 

محمدحسن رجبی

قاسم

 1322/01/18

 شهرستان میامی- روستای قدس

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

 1364/11/21

 اروند رود فاو

والفجر8

جراحات وارده(تفحصی)

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر