امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

شهید محمدمهدی نظری

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

 محمدمهدی نظری

محمدکاظم

۱۳۱۸/۰۵/۰۱

روستای  میغان

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۳/۱۲/۲۵

شرق دجله

بدر

شهید مفقود بود و در سال ۱۳۷۳/۱۲/۱ تشییع می شود

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر