امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمد صالح اهل بوب

محمد علی

1328

نور

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1359/10/11

سر پل ذهاب

 

مختصری از وصیت نامه

همه از خدائیم وبازگشت همه بسوی اوست .سپاس فراوان خدای را که بما جان داده وبما توفیق داده که جانمان را در راه دینش فدا کنیم .سپاس فراوان به امام حسین سرور شهیدان که بما شهید شدن در راه خدا را آموخت درود وسپاس فراوان به رهبر کبیر انقلاب امام خمینی که با قیام خود ما را در راه دین داشتن رهنمود شده وشهادت که بهترین مردن در راه خداست نصیب ما کرده وحال اگر بناست که باکشته شدن من اسلام زنده شود پس ای گلوله های دشمن برمن فروآی که من با جان ودل آنرا پذیرایم مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی،  تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ ،در خاتمه خدمت تمام بستگان وفامیلان ودوستان سلام میرسانم وتوفیق همگی را در راه خدمت با سلام وقرآن از خدای بزرگ خواهانم 

گالری تصاویر