امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

شهید محمد غیاث الدین

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

محمد غیاث الدین

علی اکبر

۱۳۲۵/۰۲/۰۶

 بسطام

کارمند

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۳/۱۲/۲۵

شرق دجله

بدر

جراحات وارده (تفحصی)

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر