امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

شغل : 

وضعیت تاهل : 

 

عبدالرضا شیبانی

 محمدصادق

1319/06/03

شاهرود- روستای خیج

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1360/02/08

 سرپل ذهاب ارتفاعات بازی دراز

 پدافندی

اصابت ترکش به سر

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر