امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

نشست مدیران شرکت با دادستان کل استان سمنان

 

مدیرعامل شرکت به همراه معاون معدنی و بهره برداری، مدیر حراست و رئیس امور حقوقی شرکت با دادستان کل استان سمنان دیدار و گفت و گو نمودند.

این نشست با موضوع حمایت قضایی دستگاه قضا و در جهت اعطای صلاحیت ایمنی به پیمانکاران پیشروی و استخراج برگزارشد.