امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

پایان پروژه برق رسانی و ساخت سنگر جدید زغال در تونل 43

مدیر منطقه معدنی طزره از پایان پروژه برق رسانی و ساخت سنگر جدید زغال در تونل 43 خبر داد و گفت: در راستای افزایش تولید و استفاده بهینه از ظرفیت معادن زغالسنگ البرز شرقی، برق رسانی به تونل 43 با مسافت 700 متر از مسیر کوهستانی به پایان رسیده است.

میثم فرید محمدی نیا در خصوص انجام این پروژه بیان داشت: ابتدا تعدادی تیرهای سیمانی مورد نیاز خریداری و تیرگذاری انجام پذیرفت و پس ازآن با نصب ترانس 400 ولت، تونل 43 به شبکه برق معدن طزره متصل گردید.

وی تصریح کرد: با تامین و انتقال یک کمپرسور برقی، لوکوموتیو برقی و یک عدد شارژ لوکوموتیو به تونل 43 عملا تجهیزات مذکور جایگزین تجهیزات دیزلی شد که قطعا تاثیرمستقیم و مثبتی در راندمان و افزایش تولید در تونل 43 خواهد داشت.

مدیر منطقه معدنی طزره ابراز داشت: به موازات برق رسانی به تونل 43، سنگر جدید زغال معدن مذکور نیز در جهت افزایش ظرفیت تا حداکثر 1500 تن تجهیز و راه اندازی شد و جایگزین سنگر زغال موقت گردید.

فرید محمدی نیا یادآورشد: عملیات اجرایی تونل 43 با طراحی دفتر فنی شرکت جهت دسترسی به معدن در شهریورماه سال گذشته آغاز و به پایان مراحل راه سازی خود رسیده است که در حال حاضر با 2 کارگاه استخراج و 2 جبهه کار پیشروی  K12و K25 فعال می باشد.

وی، ضمن قدردانی از کلیه مدیران، سرپرستان و پرسنل زیرمجموعه آنها در خصوص پایان یافتن پروژه های مذکورگفت: این کار گروهی با همکاری واحدهای بازرگانی، پشتیبانی، فنی، برق بیرون، برق تونل، فلزکاری و پرسنل اجرایی تونل مادر به انجام رسیده است.

مدیر منطقه معدنی طزره، انتقال یک دستگاه کمپرسور 750 دیزل هلمن از تعمیرگاه ستاد مرکزی به تونل 43، انتقال یک دستگاه کمپرسور برقی 600E  از تونل 42 به 43 ، انتقال لوکوموتیو 4.5 تن از تونل 42 به 43، انتقال شارژ لوکوموتیو از تونل 42 به 43، تعمیر تراس 6 به 400 در شاهرود و انتقال و نصب در تونل 43، احداث و نصب سنگر زغال و ریل کشی به سر سرند و خاکریز، انتقال برق فشار قوی توسط 12 عدد تیربرق 12 متری سیمانی و ساخت اتاقک جهت کمپرسور برقی 600K  را از جمله اقدامات انجام شده درپروژه مذکور برشمرد.