امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

پایان پروژه برق رسانی و ساخت سنگر جدید زغال در تونل ۴۳

مدیر منطقه معدنی طزره از پایان پروژه برق رسانی و ساخت سنگر جدید زغال در تونل ۴۳ خبر داد و گفت: در راستای افزایش تولید و استفاده بهینه از ظرفیت معادن زغالسنگ البرز شرقی، برق رسانی به تونل ۴۳ با مسافت ۷۰۰ متر از مسیر کوهستانی به پایان رسیده است.

میثم فرید محمدی نیا در خصوص انجام این پروژه بیان داشت: ابتدا تعدادی تیرهای سیمانی مورد نیاز خریداری و تیرگذاری انجام پذیرفت و پس ازآن با نصب ترانس ۴۰۰ ولت، تونل ۴۳ به شبکه برق معدن طزره متصل گردید.

وی تصریح کرد: با تامین و انتقال یک کمپرسور برقی، لوکوموتیو برقی و یک عدد شارژ لوکوموتیو به تونل ۴۳ عملا تجهیزات مذکور جایگزین تجهیزات دیزلی شد که قطعا تاثیرمستقیم و مثبتی در راندمان و افزایش تولید در تونل ۴۳ خواهد داشت.

مدیر منطقه معدنی طزره ابراز داشت: به موازات برق رسانی به تونل ۴۳، سنگر جدید زغال معدن مذکور نیز در جهت افزایش ظرفیت تا حداکثر ۱۵۰۰ تن تجهیز و راه اندازی شد و جایگزین سنگر زغال موقت گردید.

فرید محمدی نیا یادآورشد: عملیات اجرایی تونل ۴۳ با طراحی دفتر فنی شرکت جهت دسترسی به معدن در شهریورماه سال گذشته آغاز و به پایان مراحل راه سازی خود رسیده است که در حال حاضر با ۲ کارگاه استخراج و ۲ جبهه کار پیشروی  K12و K25 فعال می باشد.

وی، ضمن قدردانی از کلیه مدیران، سرپرستان و پرسنل زیرمجموعه آنها در خصوص پایان یافتن پروژه های مذکورگفت: این کار گروهی با همکاری واحدهای بازرگانی، پشتیبانی، فنی، برق بیرون، برق تونل، فلزکاری و پرسنل اجرایی تونل مادر به انجام رسیده است.

مدیر منطقه معدنی طزره، انتقال یک دستگاه کمپرسور ۷۵۰ دیزل هلمن از تعمیرگاه ستاد مرکزی به تونل ۴۳، انتقال یک دستگاه کمپرسور برقی ۶۰۰E  از تونل ۴۲ به ۴۳ ، انتقال لوکوموتیو ۴.۵ تن از تونل ۴۲ به ۴۳، انتقال شارژ لوکوموتیو از تونل ۴۲ به ۴۳، تعمیر تراس ۶ به ۴۰۰ در شاهرود و انتقال و نصب در تونل ۴۳، احداث و نصب سنگر زغال و ریل کشی به سر سرند و خاکریز، انتقال برق فشار قوی توسط ۱۲ عدد تیربرق ۱۲ متری سیمانی و ساخت اتاقک جهت کمپرسور برقی ۶۰۰K  را از جمله اقدامات انجام شده درپروژه مذکور برشمرد.