امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

ستاد مرکزی

ستاد مرکزی شرکت زغالسنگ البرز شرقی در استان سمنان، شهرستان شاهرود، بلوار شهید بهشتی قرار دارد و 95 درصد از سهام این شرکت از ابتدای سال 93 درراستای اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانونی اساسی توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و 5 درصد باقی مانده آن به کارکنان شرکت واگذار گردید.

معادن زغالسنگ تحت پوشش شرکت شامل 4 پروانه بهره برداری در استان سمنان و 3 پروانه بهره برداری در استان گلستان می باشند.

ستاد مرکزی شرکت با دارا بودن 21 سوئیت با امکانات کامل در شاهرود اقدام به پذیرش مهمانان می نماید.