امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

ستاد مرکزی

ستاد مرکزی شرکت زغالسنگ البرز شرقی در استان سمنان، شهرستان شاهرود، بلوار شهید بهشتی قرار دارد و ۹۵ درصد از سهام این شرکت از ابتدای سال ۹۳ درراستای اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ قانونی اساسی توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و ۵ درصد باقی مانده آن به کارکنان شرکت واگذار گردید.

معادن زغالسنگ تحت پوشش شرکت شامل ۴ پروانه بهره برداری در استان سمنان و ۳ پروانه بهره برداری در استان گلستان می باشند.

ستاد مرکزی شرکت با دارا بودن ۲۱ سوئیت با امکانات کامل در شاهرود اقدام به پذیرش مهمانان می نماید.