امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شهیدعلی اکبر رئیسی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    علی اکبر رئیسی ذبیح ا.. ۱۳۲۹/۱۱/۱۳ شاهرود کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۰/۱۲/۲۹ دشت عباس  پدافندی اصابت ترکش مختصری از وصیت […]

شهید محمد صالح اهل بوب

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمد صالح اهل بوب محمد علی ۱۳۲۸ نور کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۵۹/۱۰/۱۱ سر پل ذهاب   مختصری از وصیت […]

شهید نورمحمد عبداللهی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    نورمحمد  عبداللهی محمد علی ۱۳۲۵/۰۱/۰۳ روستای مهماندوست دامغان کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۶/۰۶/۱۷ دامغان  مجروحیت در والفجر ۸ – ام […]

شهید محمود عرب انصاری

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمود عرب انصاری  حسنعلی ۱۳۲۳/۰۴/۰۳ کلاته خیج کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۰/۰۹/۲۳ بیمارستان فقهی شیراز طریق القدس اصابت گلوله به […]

شهید غلامحسین سفیدیان

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    غلامحسین  سفیدیان اسماعیل ۱۳۳۷/۰۹/۱۰ روستای قلعه دامغان کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ شلمچه کربلای ۵ اصابت گلوله مختصری از وصیت […]

شهید علی خواجه

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    علی خواجه رجبعلی شاهکوه علیا ۱۳۱۹ کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۴/۱۱/۲۳ اروند رود-جزیره بوارین والفجر ۸ اصابت ترکش به گردن […]

شهیدرمضان شهمرادی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    حسن هدایتی محمد ابراهیم ملک چهارم کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ فاو اروند رود والفجر ۸ اصابت ترکش به سر […]

شهیدحسن هدایتی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  : نام پدر : تاریخ تولد : محل تولد : شغل : وضعیت تاهل : حسن هدایتی محمد ابراهیم ملک چهارم کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  : محل شهادت : نام عملیات : نحوه شهادت : ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ فاو اروند رود والفجر ۸ اصابت ترکش به سر مختصری از […]

شهیدیونس دنکوب

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    یونس دنکوب یوسف فاضل آباد کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۱  شلمچه  کربلای۵ اصابت ترکش به سر مختصری از وصیت نامه […]

شهیدسیدرضا حسینی میغان

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    سیدرضا حسینی میغان سیدعباس روستای میغان کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :   ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ جنوب شرق دجله بدر اصابت ترکش به سر مختصری […]

شهیدمحمد حسن حسین پور

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمد حسن حسین پور  یدالله ۱۳۳۰/۱۰/۰۴ روستای پرو کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ جاده اهواز خرمشهر بیت المقدس جراحات وارده […]

شهید محمد غیاث الدین

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمد غیاث الدین علی اکبر ۱۳۲۵/۰۲/۰۶  بسطام کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۳/۱۲/۲۵ شرق دجله بدر جراحات وارده (تفحصی) مختصری از […]