امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

شهیدعلی اکبر رئیسی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    علی اکبر رئیسی ذبیح ا.. 1329/11/13 شاهرود کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1360/12/29 دشت عباس  پدافندی اصابت ترکش مختصری از وصیت […]

شهید محمد صالح اهل بوب

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمد صالح اهل بوب محمد علی 1328 نور کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1359/10/11 سر پل ذهاب   مختصری از وصیت […]

شهید نورمحمد عبداللهی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    نورمحمد  عبداللهی محمد علی ۱۳۲۵/۰۱/۰۳ روستای مهماندوست دامغان کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۶/۰۶/۱۷ دامغان  مجروحیت در والفجر 8 – ام […]

شهید محمود عرب انصاری

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمود عرب انصاری  حسنعلی 1323/04/03 کلاته خیج کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1360/09/23 بیمارستان فقهی شیراز طریق القدس اصابت گلوله به […]

شهید غلامحسین سفیدیان

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    غلامحسین  سفیدیان اسماعیل 1337/09/10 روستای قلعه دامغان کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1365/10/22 شلمچه کربلای ۵ اصابت گلوله مختصری از وصیت […]

شهید علی خواجه

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    علی خواجه رجبعلی شاهکوه علیا 1319 کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1364/11/23 اروند رود-جزیره بوارین والفجر 8 اصابت ترکش به گردن […]

شهیدرمضان شهمرادی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    حسن هدایتی محمد ابراهیم ملک چهارم کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1364/11/21 فاو اروند رود والفجر 8 اصابت ترکش به سر […]

شهیدحسن هدایتی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  : نام پدر : تاریخ تولد : محل تولد : شغل : وضعیت تاهل : حسن هدایتی محمد ابراهیم ملک چهارم کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  : محل شهادت : نام عملیات : نحوه شهادت : 1364/11/21 فاو اروند رود والفجر 8 اصابت ترکش به سر مختصری از […]

شهیدیونس دنکوب

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    یونس دنکوب یوسف فاضل آباد کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1365/10/21  شلمچه  کربلای5 اصابت ترکش به سر مختصری از وصیت نامه […]

شهیدسیدرضا حسینی میغان

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    سیدرضا حسینی میغان سیدعباس روستای میغان کارگر متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :   1363/12/22 جنوب شرق دجله بدر اصابت ترکش به سر مختصری […]

شهیدمحمد حسن حسین پور

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمد حسن حسین پور  یدالله 1330/10/04 روستای پرو کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1361/02/10 جاده اهواز خرمشهر بیت المقدس جراحات وارده […]

شهید محمد غیاث الدین

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :    محمد غیاث الدین علی اکبر 1325/02/06  بسطام کارمند متاهل شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1363/12/25 شرق دجله بدر جراحات وارده (تفحصی) مختصری از […]