امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

شهید محمد آج قلی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    محمد آج قلی محمد ۱۳۳۵/۰۴/۱۸ خیج کارگر متاهل رزمنده   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ شلمچه والفجر هشت پدافندی اصابت […]