امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

شهید محمد آج قلی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    محمد آج قلی محمد 1335/04/18 خیج کارگر متاهل رزمنده   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1366/01/22 شلمچه والفجر هشت پدافندی اصابت […]