امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

شهیدمحمد علی کابوسی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    محمد علی کابوسی علی اصغر 1324/10/01 شاهکوه کارگر متاهل رزمنده شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1364/11/21 اروند رود جزیره بوارین والفجر8 […]

شهیدخلیل بیناباشی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    خلیل بیناباشی حسین ۱۳۴۰/۰۳/۰۸ کلاته کارگر  متاهل فرمانده دسته پیاده شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ اروندرود والفجر8 اصابت تیر و […]