امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود ۹۰۰۰ تن)و انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقی

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود ۹۰۰۰ تن)وانجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تختشرکت زغالسنگ البرز شرقی دانلود فایل مناقصه

تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره تمدید مناقصه دانلود فایل مناقصه

انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگهای خام ، تغذیه کارخانه، بارگیری کنسانتره زغالسنگ و زغالسنگ کم عیار و برخی خدمات متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد به وسیله سه دستگاه لودر تحویلی در کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

مناقصه انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگهای خام ، تغذیه کارخانه، بارگیری کنسانتره زغالسنگ و زغالسنگ کم عیار و برخی خدمات متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد به وسیله سه دستگاه لودر تحویلی در کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز شرقی   دانلود فایل مناقصه

تجدید مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۷۸- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹پیرو آگهی شماره ۹۹۲۲۸۸۴ مورخه ۰۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به لوله کشی گاز ۱/۴ پوند ساختمانها و اماکن موجود در مناطق طزره ،مهماندوست وکارخانه زغالشویی، تحت پوشش این شرکت به شرح مندرج در […]

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۶۳۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۷شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود،بلوار آیت اﷲ بهشتی در نظر داردخرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیکو سایرمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره ( شیب۱۶درجه به متراژ ۲۲۰متر با تلرانس ۱۰%در حدفاصل ۲۰۰الی۴۵۰متر از دهانه ورودی ) به شرح مندرج در […]