امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

شهید عین الله حامدی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی  :  نام پدر :  تاریخ تولد :     محل تولد :  شغل :  وضعیت تاهل :  مسئولیت :    عین الله حامدی علی اصغر  1319/11/02 روستای قلعه دامغان کارگر  متاهل تک تیرانداز   شناسنامه شهادت تاریخ شهادت  :  محل شهادت :  نام عملیات :  نحوه شهادت :  1360/04/25 صالح […]